Silek Sungai Patai

0
356

Sungai patai dalam penyebutannya , silat ini merupakan salah satu aliran silat yang ada di tanah datar. Aliran silat ini berasal dari nagari sungai patai, sebuah nagari yang tindah terletak di kabupaten tanah datar yang berbatasan langsung dengan kabupaten Lima puluh kota. Menurut sejarah lisan yang diterima dari tuo-tuo silat dan guru silat sungai patai, silat ini dibawa langsung oleh syekh Abdul Manan, masyarakat sungai patai lebih mengenalnya dengan sebutan Angku Gaduik atau Tuangku Gaduik. Masih menurut cerita beliau menuntu ilmu di daerah gaduik di kabupeten lima puluh kota. Makanya dikenal dengan angku gaduik.

Pada awal kemunculannya silek sungai patai belumlah mempunyai lambang perguruan,karena pada saat itu pengajaran dan pengembangan silek sungai patai dilakukan dengan cara sembunyi sembunyi dan hanya diajarkan pada penduduk sungai patai saja,namun pada perkembangannya silek sungai patai telah berkembang ke luar nagari sungai patai sampai masuk dan terdaftar sebagai salah satu aliran silat tradisional di organisasi Ikatan Seluruh Indonesia atau disingkat .

Dari pandangan mata admin, Silek sungai Patai memiliki gerakan dan langkah yang mematikan. Gerakannya menyerupai silek harimau dengan langkah rendah dan tangan mencengkram. Dari lambang silek Sungai Patai juga terdapat gambar gajah dan ular, sehingga gerakan dari dua mahkluk hidup itu juga menjadi inspirasi dari gerakan silek Sungai Patai

Lambang Silek Sungai Patai

Lambang silek sungai patai

Mengenai lambang silat sungai patai sendiri, lambang ini pada awalnya dibuat kira-kira pada tahun 1970-an, yang dibuat dan dirancang oleh Syafril Murad. Bapak Syafril Murad atau yang dikenal di sungai patai dengan panggilan “Purin” ialah seorang yang berasal dari Bukitiinggi yang datang dan menuntut ilmu silat sungai patai langsung ke nagari sungai patai, beliau inilah yang merancang dan membuat lambang silat sungai patai yang diberi nama dengan Perguruan Pencak Silat sungai pataiDalam lambang silat sungai patai beliau memasukkan tiga binatang buas yaitu Gajah, Harimau, Ular. Gajah yang dikenal dengan kekuatannya, Harimau dikenal dengan kebuasannya, dan Ular dikenal dengan lilitannya dalam filosofi aliran silat sungai patai disebut kabek ,dengan di dominasi warna kuning yang melambangkan luhak nan tuo yaitu Luhak Tanah Datar. Sewaktu membuka sasaran atau tempat latihan di ateh ngungun dengan bukik selo disinilah pembirian lambang silat sungai patai.

————————–

Silek Sungai Patai adolah salah satu aliran [1] nan ado di Tanah Datar. Aliran silek ko barasa dari Nagari Sungai Patai. Nagari Sungai Patai ko adolah sabuah nagari nan talatak di Kabupaten Tanah Datar, nan babatehan langsuang jo Kabupaten Lima Puluh Kota. Manuruik sajarah lisan nan ditarimo dari tuo- atau Sungai Patai, silek ko dibaok langsuang dek Syekh Abdul Manan, urang kampuang disungai patai labiah tau jo gala Angku Gaduik atau Tuanku Gaduik.

Di Minangkabau silek baguno untuak panjago diri atau pamaga badan. Dalam istilah Sungai Patai basilek di muko musuah disabuik jo Goluik. Sadangkan basilek untuak patunjuakan disabuik bungo. basilek di Sungai Patai dilakukan pado malam hari. Nan batujuan untuak maningkek'an kalincahan, katajaman raso jo mangatahui sacaro perasaan arah gerakan nan tibo. Dalam prakteknyo sahari-hari, jikok saurang guru silek ditanyo apokah pandai inyo basilek, mako jo kato haluih dan mangecek'an maso inyo hanyo pandai (pencak). Padahal sabananyo inyo pandai basilek dan manjadi guru silek. Jadi itulah sifaik randah hati ala masyarakaik persilek'an, beliau indak maninggikan diri, tapi wakatu jo kenyataanlah nan akan maagiah tau nan sabananyo.

Lambang silek Sungai Patai pado awalnyo alun mampunyoi lambang, tetapi sairiang pakambangan zaman lambang silek Sungai Patai muncul. Lambang silek Sungai Patai dibuek kiro-kiro pado taun 1970-an, nan dibuek dan dirancang dek Syafril Murad. Angku Syafril Murad atau dikenal jo panggialan “Purin” barasa dari Bukiktinggi nan datang dan manuntuik ilmu silek Sungai Patai ka Nagari Sungai Patai. Dalam silek Sungai Patai beliau mamasuak'an tigo binatang buas iyolah gajah, harimau, jo ula. Gajah adolah lambang kekuatan, harimau lambang kebuasan, dan ula lambang lilik'an. Dalam filosofi aliran silek Sungai Patai disabuik kabek. Lambang tasabuik didominasi jo warna kuniang nan malambangkan Luhak Tanah Datar. Pambarian namo silek Sungai Patai pado wakatu mambuek sasaran atau tampek latihan di ateh ngungun jo bukik selo.

sumber : https://min.wikipedia.org/wiki/Silek_Sungai_Patai
https://books.google.co.id/books?id=vfffbc0N1XsC&pg=PA27&dq=Hiltrud+Cordes+Sungai+Patai&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjKwMyn6cTeAhWJtY8KHVSrAEAQ6AEIKjAA#v=onepage&q=Hiltrud%20Cordes%20Sungai%20Patai&f=false

Related posts